Ocak 16, 2011

ŞUBAT'TA İKİNCİ BASKISI ÇIKIYOR: "TÜRK TARIMININ BİLİNÇLİ YOKEDİLİŞİ"

Gazeteci Yazar Serpil Özkaynak'ın "Türk Tarımının Bilinçli Yokedilişi" başlıklı kitabının ikinci baskısı Şubat 2011'de (öncelikle Kabalcı'da, D&R'de, Beyaz Adam'da ) satışa çıkacak!
Özkaynak bu kitabı hakkında şöyle diyor:
"... zaten amaç, tarımın sorunlarını daha fazla insana duyurabilmek değil mi? Kitabın birinci baskısı 3 yıl önce yapılmıştı. Hoş, aradan geçen zaman içinde sorunlarda pek bir şey değişmedi. İkinci baskı için kitapta bir değişiklik yapmadım... Onun yerine, 2010 baskısına önsöz yazdım ve burada son 3 yıl içinde neler olup bitti, özetledim. Hatta bu özeti de Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Ahmet Atalık ile birlikte yaptık!"

Kitabın içeriği şu bölüm ve konuları içeriyor:

 • Atatürk Ne Dediyse, Tersi Yapılıyor
 • Büyük Suçlama: Tarımı Tarım Bakanı Bile Kurtaramaz
 • AB'den Türk Çiftçisine: Sen üretme, al parayı!
 • Yabancılar Ne Derse, O Yasalaşıyor IMF'in elinde oyuncak olduk!
 • Türkiye'yi Gerileten İlerleme Raporu
 • ABD'nin Her Tarım Hamlesinden Nasibimizi Aldık
 • Tohum Savaşını Türk Çiftçisi Kaybetti
 • Türk Çiftçisini "fişliyorlar"
 • Yöresel Toprak Ağaları Yerine Toprak Holdingleri
 • Tarımı Önce Hormonlayıp Sonra Organikleştirdiler
 • Nerede O "pamuk üretim devi" Türkiye? Pamuk elimizden uçuyor!
 • Şeker Fabrikasını bize sat, Karını Hazineye Bağışlayalım!
 • Buğdayı "kuraklık" değil, "vurdumduymazlık" vurdu!
 • Türk pirinci ABD'ye teslim!
 • Tütüne kıyıyorlar
 • Çayın da Tadını Kaçırdılar
 • Fındığın Var, Derdin Var!
 • Zeytin Dalında Kurudu
 • Sebze ve Meyvede Sistem Değişmiyor Köylü Üretiyor, Aracı Kazanıyor
 • Süt Üreticisi de Tüketicisi de Mutsuz
 • Etin Kilosu Maliyeti Karşılamıyor
 • Topraksız Tarım: Arıcılık
 • Bölgeler ve Sorunları
 • Sulama Projeleri Yıllarca Engellendi
II. Kısım
 • Tekel Özelleşecek Reji Geri Gelecek
 • Bağımsızlığın Bittiği Nokta Reji
 • Sanki IMF'nin Osmanlı Şubesi: Düyun-u Umumiye İdaresi
 • Paranın Gücü: Rotschild Ailesi
 • İmparatorluk İçinde İmparatorluk
 • Osmanlı'nın ekonomisi nasıl çöktü?
 • Reji'den Ders Almayan Liberal Saflık: Ali Paşa'nın Vasiyeti
 • TEKEL'in gerçek değeri
EK:1   Bazı İllerin Tarıma Yönelik 2007 Değerlendirme Raporları
Ek 2   TZOB'nin Tarım ve Gıda Fiyatlarıyla İlgili Son Gelişmeleri Değerlendirmesi
Ek 3:  TZOB Genel Bşk. Şemsi Bayraktar'ın Süt Sektör Değerlendirmesi Basın Toplantısı Konuşma Metni
Ek:4   Atatürk'ün Ziraat Bankası'na çizdiği yol

ISBN: 978-605-5622-37-4
2. Basım Aralık 2010
Billdik Basın Yayın Dağıtım - www.yayinb.com

Ocak 15, 2011

BİTKİ PASAPORTU

BİTKİ PASAPORTU SİSTEMİ VE OPERATÖRLERİN KAYIT ALTINA
ALINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Amaç
             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; zararlı organizma taşıyıcısı olabilecek bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler ile bunları üreten, ithalatını ve ticaretini yapan ve depolayanları kayıt altına almak, bu materyallerin hareketlerini izlemek, herhangi bir zararlı organizmaya rastlanması durumunda kaynağı bulunarak gerekli tedbirleri almaktır.
 Devamı: 12 Ocak 2011 tarihli, Resmi Gazete'de!